Za dostarczenie ciepła do obiektu odpowiada pojedynczy kocioł Victrix Pro 100. Zastosowany w tym kotle palnik typu PREMIX, o szerokim zakresie modulacji, zapewnia pracę kotła charakteryzującą się najniższym zużyciem gazu bez względu na porę roku. Pracując z mocą minimalną 9,4 kW, daje możliwość produkcji energii cieplnej w ilości dostosowanej do chwilowych potrzeb instalacji.