Seria stojących kotłów kondensacyjnych o dużej wydajności


Bogata gama modeli – Kotły Ares Tec występują w szerokiej gamie modeli od 150 kW do 900 kW

Budowa modułowa – Dzięki budowie modułowej użytkownik ma możliwość korzystania z bardzo dużego zakresu modulacji mocy kotła. Każdy kocioł składa się z kilku niezależnie pracujących od siebie modułów. Moduły kotła są uruchamiane na podobnej zasadzie jak kaskada kotłów, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysokie sprawności w produkcji energii cieplnej

Możliwość pracy w kaskadzie do 8 jednostek – W przypadku wyższego zapotrzebowania na ciepło istnieje możliwość połączenia kotłów Ares Tec w kaskadę, sterowaną przy zastosowaniu dodatkowego sterownika. Automatyka dodatkowa pozwala na pracę kaskadową maksymalnie 8 kotłów, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania łącznej mocy cieplnej sięgającej 7MW.

Bardzo szeroki zakres modulacji mocy
– Modele 150-350 kW – moc minimalna 12 kW
– Modele 440-900 kW – moc minimalna 22 kW

Bardzo wysoka sprawność do 109% – Wysoka sprawność wpływa na bardzo niskie zużycie gazu, a co za tym idzie, niskie koszty eksploatacji

Cicha praca – Kotły Ares Tec cechują się bardzo niską emisją hałasu <49 dB(A)

Pobór powietrza z pomieszczenia i z zewnątrz – Kotły z tej serii mogą pobierać powietrze do spalania zarówno z pomieszczenia jak i z zewnątrz

Maksymalnie 13 obiegów grzewczych – Automatyka kotła pozwala na sterowanie pracą obiegu c.o. bezpośredniego oraz obiegu c.w.u. Zastosowanie sterowania przy użyciu modułu rozszerzeń umożliwia obsługę maksymalnie 13 stref grzewczych.